UD-3

类别:                      环保弱溶剂

产品特性:             高耐光等级的颜料,相当于2年户外耐光性

轻微的气味满足各种室内应用的要求

广泛的色域和良好的色平衡

12pl喷墨模式下稳定打印

高喷射频率下的良好流畅性

稳定的喷射性能提供不间断的打印 

恒定质量

用于:        SPT-508GS, SPT-alpha, SPT510-35pl等等

颜色:        K(黑)C(蓝)M(红)Y(黄)Lc(浅蓝)  Lm(浅红)


惠州市环球飞腾数码设备有限公司

技术支持:惠州易瑞通网络科技有限公司

粤ICP备19127788号公安备案 :